Familii. Nu orfelinate.

Status: Fundraising

Speranțele și visele prind culoare în familie. Ajută-ne să le protejăm și să le încurajăm!

Suma:

10,338 RON

Galantomi:

1

Donatii:

102

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Activitatea echipei CCF/HHC Moldova nu este doar un serviciu, ci o datorie și o vocație. Serviciul nostru implică multe momente emoționante, compasiune pentru copil și familie, frustrări, uneori și eșecuri, dar de cele mai multe ori - momente de bucurie. Mai ales atunci când reunim o familie, un copil descoperă noțiunea de "casă", o mamă își păstrează pruncul, o tânără devine MAMĂ, se naște atașamentul și apar lacrimile la primul zâmbet al copilului - toate sunt momente de supremă fericire în viața unui copil.

Viața în orfelinate distruge copilării și le limitează șansele de a se dezvolta normal și de a avea o viață împlinită și fericită. Copilăria petrecută într-un mediu privat de afecțiune și atenție individuală lasă sechele adânci pe care doar iubirea unei familii adevărate le poate vindeca. Fiecare trei luni petrecute într-un orfelinat, în primii 3 ani de viață, pot întârzia dezvoltarea fizică și cognitivă a copilului cu o lună. După șase luni, acești copii riscă să nu se recupereze niciodată.

Toți copiii au dreptul la o copilărie adevărată. Nimeni nu e în drept să le-o răpească. Potrivit datelor statistice din Republica Moldova, numărul copiilor plasați în internate a scăzut cu 90%, comparând cu 11500 în 2006, până la mai puțin de 1100 în 2019.CCF/HHC Moldova a închis 10 orfelinate, lucrând direct cu 5064 de copii.

Vom continua munca alături de autorități, dar și parteneri, susținători și fiecare om care crede în DRAGOSTEA și PROTECȚIA Familiei.

Cu sprijinul vostru, al fundariserilor și donatorilor, acești copii ar putea avea șansa să crească în familii, nu orfelinate.

Speranțele și visele prind culoare în familie.

Ajută-ne să le protejăm și să le încurajăm! 

 

***

Families. Not orphanages.

The activity of the CCF/HHC Moldova team is not only a service, but a duty and a vocation. Our services involves many emotional moments, compassion for the child and family, frustrations, sometimes failures, but most of the time- moments of joy. Especially when we reunite a family, a child discovers the meaning of the word "Home", a mother keeps her baby, a young woman becomes a Mom, an attachment is born and tears arise at the first smile of the child - all are moments of supreme happiness in a child's life.

Life in orphanages destroys childhood. They limit children's chances of developing normally and having a fulfilled and happy life. The childhood spent in an environment deprived of affection and individual attention leaves them scarred for life that only the love of a true family can cure. Every theree months spent in an orphanage during the first 3 years of life may delay the physical and cognitive development of the child by one month. After six months these children are at risk of never recovering.

All children have the right to a true childhood. Nobody has the right to take it away from them. According to the statistical data, in the Republic of Moldova the number of children placed in orphanages decreased by 90%, compared with 11 500 in 2006 to less than 1100 in 2019.

We will continue to work with the authorities, as well as with the partners, supporters and every person who believes in LOVE and PROTECTION of the Family. With your support, dear fundraisers and donors, these children may have the chance to grow up in families, not in orphanages.

The dreams and hopes come to color only in the family.

Help us protect and encourage them!